Home

Eerste Kennismaking

De zaalheuvelweg is gelegen in Velp (NB) en maakt deel uit van de gemeente Grave. Velp is een zogenaamd “kerk dorp”en bestaat uit het “oude” en het “nieuwe” Velp. De Zaalheuvelweg ligt in het “nieuwe” Velp. De Zaalheuvel was vroeger een gehucht dat behoorde tot de voormalige gemeente Velp Nieuw-Velp is een betrekkelijk jong dorp, dat zich heeft ontwikkeld rond het klooster Mariëndaal dat de paters Jezuïeten in 1860 langs de doorgaande weg van Den Bosch naar Nijmegen stichtten. Vóór die tijd stonden er slechts enkele verspreide huizen.

Het huidige gebied rond Nieuw-Velp is landschappelijk waardevol (leefgebied voor dassen) Typisch Velp. Hoewel Velp tegenwoordig deel uitmaakt van de gemeente Grave,  hoort het historisch gezien bij het Land van Ravenstein. De Velpenaar mag dan wel zo ongeveer met de Graafse tongval spreken, in zijn denken laat hij zien dat de mentaliteit van het oude Land van Ravenstein nog niet geheel verloren is gegaan.

De buurtvereniging bestaat momenteel uit 104 leden verdeeld over 41 gezinnen. Een actieve club die per jaar enkele activiteiten organiseert en met speciale dagen voor alle gezinnen een klein presentje afgeeft behorende bij dat moment.